Kaj bo protikoronski paket 7 prinesel za družine

Sedmi protikoronski zakon (#PKP7) vključuje več med drugim tudi ukrepe za družine. Kljub solidarnostnemu dodatku za novorojence so starši ob rojstvu upravičeni do pomoči ob rojstvu otroka, ki po 1.1.2021 znaša 350 €.


 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za otroka: prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.
  Izplačila:
  – do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok starih do 18 let,
  – izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Vlogo starši oddajo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, rok za oddajo vloge pa je do 31. januarja 2021.
 • Višji dodatek za nego otroka: znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.
  Izplačila:
  – poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se izvede do 31. januarja 2021,
  – od januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca epidemije.
 • Povečan dodatek za velike družine: znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
  Izplačilo:
  – za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 oz. 200 eurov izvede do 31. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu,
  –  vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence: eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev višini 500 evrov. Izplačilo:
  – izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. 3. 2021,
  – za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.

Vir: GOV.SI

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.