Kakšna bo višina otroških dodatkov?

Otroški dodatek je pomoč staršem ali osebi, ki skrbi za otroka do 18 leta starosti.

Kdo je upravičen do otroškega dodatka

Do otroškega dodatka so upravičeni starši ali druge osebe, ki skrbijo za otroka do 18. leta starosti. Dodaten pogoj je, da ima upravičena oseba stalno prebivališče v Sloveniji.

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Za izpolnitev vloge boste potrebovali emšo številko otroka, ki je zapisana na rojstnem listu otroka.

Višina otroškega dodatka

Otroški dodatek se določa glede na povpračni mesečni dohodek na osebo. Npr.  letu pred oddajo vloge ste zaslužili 15.000 € neto letno, vaš partner 16.000 € neto letno(vključno z regresom in vsemi dohodki). Skupaj sta zaslužila letno 31.000 € neto. Ta znesek delite z 12, da dobite povprečni mesečni dohodek, ki je v našem primeru 2.583,33 €. Nato ta dohodek delite s številom oseb  (če imata enega otroka, delita s številom 3) in dobite izračun povprečnega mesečnega dohodka na osebo: 861,11 €. Sodite v 7. razred in prejmete za enega otroka 23,38 €.

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Velja od 1. 2. 2020 dalje.
Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 191,40 117,05 128,75 140,47
2 od 191,41 do 319,01 100,08 110,63 121,12
3 od 319,02 do 382,82 76,27 85,25 94,19
4 od 382,83 do 446,62 60,16 68,64 77,28
5 od 446,63 do 563,60 49,19 57,41 65,57
6 od 563,61 do 680,56 31,17 39,01 46,81
7 od 680,57 do 871,98 23,38 31,17 39,01
8 od 871,99 do 1.052,75 20,36 28,16 35,95

Tabelo za višino otroškega dodatka za otroke v srednji šoli do 18 leta si lahko ogledate na: VIR

Izjemna višina za enostarševske družine

Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.

Izjemna višina za predšolske otroke do štirih let, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo

Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

 

viri: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih , GOV.SI

 

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.