Kje lahko vnovčim bone 2021

Boni 2021 lahko vnovčite pri več ponudnikih kot lani, vendar pozor! BON21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev. Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Letos je nabor ponudnikov storitev nekoliko širši, koristite ga lahko pri ponudnikih, ki opravljajo katerokoli izmed 26 glavnih delavnosti:

 • opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:
  • 3.120 – Sladkovodno ribištvo (Sem spada: komercialni ribolov v celinskih vodah (rekah, jezerih), lovljenje sladkovodnih rakov, mehkužcev, nabiranje školjk, lovljenje sladkovodnih živali, nabiranje drugih sladkovodnih organizmov in dobrin
   Sem ne spada: predelava rib, rakov, školjk in mehkužcev, športni ribolov, dejavnosti lovskih in ribiških društev ali klubov, ki ne upravljajo z lovskimi oz. ribiškimi okoliši, gl)
  • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami (sem ne spada trgovina na drobno z notnimi zapisi,
   trgovina na drobno z rabljenimi in antikvarnimi knjigami)
  • 49.392 – Obratovanje žičnic
  • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
  • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
  • 59.140 – Kinematografska dejavnost ( sem spada predvajanje filmov v kinematografih, dvoranah in drugih primernih prostorih, tudi v letnih kinematografih, dejavnost kinoklubov)
  • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (sem ne spada dajanje v najem avtomobilov z voznikom,  dejavnost finančnega zakupa, dajanje v najem tovornjakov z nosilnostjo prek 3,5 t)
  • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup (sem spada dajanje v najem jadrnic in čolnov brez posadke, jadralnih desk, koles, motorjev za motokros, opreme za plažo (senčnikov, ležalnikov ipd), druge športne opreme)
  • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
  • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
  • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
  • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (sem ne spada organiziranje kmetijskih razstav in sejmov)
  • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  • 90.010 – Umetniško uprizarjanje
  • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
  • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
  • 91.020 – Dejavnost muzejev
  • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
  • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
  • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
  • 93.190 – Druge športne dejavnosti
  • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
  • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
  • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Prenosljivost bonov

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

vir: gov.si

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.