Pomoč ob rojstvu otroka mestne občine Ljubljana

Vsi se strinjamo, da je vsaka finančna pomoč dobrodošla. Še posebej tista, ki jo prejmemo v časih večjih finačnih izdatkov, kamor spada tudi rojstvo otroka.


12 let živim v prestolnici Ljubljana. Nekaj mesecev pred rojstvom prvega sina sem začela kalkulirati. Kaj se bolj splača? Katera občina da več, moj rojstni kraj ali Ljubljana? Hitro sem ugotovila, da vse kar se sveti ni nujno zlato.

Upravičenci do denarne pomoči iz proračuna MOL so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno bivališče v MOL

Osnovni znesek denarne pomoči MOL znaša 190 EUR, pomoč ob rojstvu otroka se upravičencem oziroma upravičenkam dodeli v dvakratni višini osnovnega zneska denarne pomoči,

Vloga za pridobitev pomoči se odda na krajevno pristojnem centru za socialno delo, ki vodi celoten postopek v zvezi z dodelitvijo denarne pomoči.Vlogo lahko dobite na centru za socialno delo ali pa na spletni strani MOL

Zakaj se ne splača zaradi pomoči menjati prebivališča?

Otrok lahko pri 11 mesecih začne obiskovati vrtec. Ljubljanski vrtci pri točkovanju upoštevajo stalnost bivanja. Stalnost bivanja otroka in staršev v MOL prinese največ točk in večjo verjetnost prostega mesta v ljubljanskem vtrcu.

Mestna občina Ljubljana vsako leto sofinancira varstvo otrok od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL v času zimskih, poletnih in jesenskih šolskih počitnic s poudarkom na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti ter zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Udeleženci počitniškega varstva so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL. Tisti starši, ki imate poleg dojenčka otroka, ki obiskuje osnovno šolo razislite, kako boste uredili varstvo. Pri spremembi prebivališla vam boniteta povezana s financiranjem varsta ne pripada.

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.