Postopek odprtja s.p po koncu porodniške

Po koncu porodniškega dopusta se nemalokrat zgodi, da vas delodajalec več ne potrebuje. To je lahko odlična priložnost za novo karierno pot – lastno podjetje. Omejitev je samo nebo. Prepustite se in razkrite krila. Ne bom vam lagala in gradila gradov v oblakih. Na začetku je težko, nimaš dovolj znanja niti izkušenj. Sčacoma je vse lažje in lažje in še preden se zavedaš postaneš podjetnica z velikim P.


Od ideje do izvedbe

Preden odprete podjetje vam svetujem raziskavo konkurence. Raziščite najmanj 5 podjetji, ki ponujajo podobne izdelke ali storitve kot jih nameravate vi in ugotovite na kakšen način oglašujejo, kakšna je cena izdelka, katere ključne besede uporabljajo pri označevanju besedila in oglaševanju, kdo je njihova ciljna publika itd.

Naredite kalkulacijo cene enega izdelka. Koliko stroškov imate s proizvodnjo in za kakšno ceno ga lahko prodate. Razmislite kako bi lahko izboljšali proizvodni proces in v krajšem času proizvedli več ali kako bi lahko za svojo storitev iztržili več (npr. kot bonus pripravite priročnike itd).

Realno ocenite kakšen finančni tok pričakujete v naslednjih 12 mesecih in koliko stroškov boste imeli s proizvodnjo oziroma izvajanjem storitve (npr. najem pisarne, nakup računalnika, materiala itd.). Če od prihodkov odštejete stroške dobite dobiček. Oceno dobička v tekočem letu boste morali navesti tudi ob odprtju podjetja zaradi akontacije dohodnine.

Pred odprtjem podjetja morate ugotoviti v katero SKD klasifikacijo (TUKAJ) spadajo storitve oziroma izdelki, ki jih boste proizvajali – lahko jih izberete več. Če nameravate proizvajati izdelke za otroke, previdno! Vsi izdelki morajo dobiti, preden jih date na trg, certifikat.

Odločiti se morate ali boste odprli s.p z dejanskimi ali normirnim stroški. Če vaš poslovni model ne predvideva velikih dejanskih stroškov, kar je pogosto pri storitvah, vam priporočam poslovanje z normirnimi stroški. Dodaten plus je, da boste poročilo konec leta na FURS lahko oddali sami. S.P- ji z normirnimi stroški niso zavezani k oddaji bilance in izkaza poslovnega uspeha, vendar samo k vodenju prejetih računov in poročanju enkrat letno.

Navadni s.p. Normirani s.p.
ugotavljanje davčne osnove DO = prihodki – davčno priznani odhodki DO = 20 % vseh prihodkov (= prihodki – 80 % normiranih odhodkov)
obdavčitev dohodninska lestvica (16, 27, 34, 39, 50 % od DO) končni davek: 20 % od davčne osnove
računovodstvo zakonsko neobvezno, a priporočljivo zakonsko neobvezno, podjetnik lahko vse dela sam
omejitve ni omejitev ni dovoljeno preseči 50.000 evrov (popoldanski s.p.) letnega prometa dve leti zapored oziroma 100.000 (polni s.p.), če je pri davčnem zavezancu ena oseba polno socialno zavarovana
olajšave možnost uveljavljanja olajšav olajšav ni možno uveljavljati

Sedaj je čas, da naredite finalni korak. Odprete podjetje. To lahko naredite sami preko SPOT točke ali se oglasite v eni izmed točk za SPOT svetovanje (TUKAJ), kjer boste dobili vse informacije in tudi odprli podjetje.

Znižanje prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom

Ob odprtju podjetja se boste zavarovali z obrazcem M1 in nato na CSD oddali vlogo za delo s krajšim delovnim časom. Takoj ko vlogo prejmete morate obrazec na spot portalu popraviti z M3, kjer dodate odločbo CSD in spremenite število ur. Za novo odločbo je potrebno zaprosti vsako leto.

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:

  • eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka;
  • eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka;
  • eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

Krajši delovni čas pomeni delovno obveznost v obsegu najmanj 20 ur tedensko. Tako podjetnik plača prispevke sorazmerno z dolžino delavnika, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost. To pomeni, da bodo mesečni prispevki nižji, kar je dodatna spodubuda za samostojno podjetniško pot.

 

 

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.