Roki za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

Kje in kdaj lahko uveljavljate pravice?

Pravice lahko uveljavljate na centru za socialno delo, kjer ima mati (bodoča mati) prijavljeno stalno prebivališče.

Pravice se lahko uveljavlja:

Materinski dopust

največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje do nastopa materinskega dopusta;

Očetovski dopust

po rojstvu otroka, pravica se prizna z dnem vložitve vloge;

Starševski dopust

se uveljavlja skupaj z materinskim dopustom, če ne, pa najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta;

Pomoč ob rojstvu otroka

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali oče s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima tudi druga oseba in posvojitelj, ki izpolnjujeta pogoje iz prejšnjega odstavka, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka. 

Pravica se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (lahko skupaj z materinskim dopustom) in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka;

Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki negujejo in varujejo otroka, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila po ZSDP-1. Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka.

Dodatek se uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje 30 dni po rojstvu otroka, da se prizna od rojstva otroka;

Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in zaradi varstva štirih ali več otrok

se uveljavlja najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega oziroma po zapustitvi trga dela;

Nadomestilo/plačilo prispevkov v času odmora za dojenje

se uveljavlja najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora za dojenje pri delodajalcu.

Vir: GOV.SI

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.