Ali vaše delovne naloge predstavljajo nevarnost za otroka in vas

Delodajalec mora noseči ženski omogočiti posebno varstvo na delovnem mestu. Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja opredeljuje vrste obremenitve in škodljivosti, ki jim noseče ženske ne smejo biti izpostavljene. Obremenitve in izpostavljenosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za nosečno žensko ali otroka so razlog za obvezno premestitev nosečnice na drugo delovno mesto.

1.Fizikalni dejavniki na delovnem mestu, kadar lahko povzročijo okvaro ploda ali ogrozijo nosečnost

a) trki, vibracije, nenadni premiki;
b) premeščanje bremen, težjih od 5 kg;
c) hrup nad 80 dB – velja za sploši hrup na delovnem mestu zaradi drugih proizvodnih virov v okolici
delovnega mesta in nad 55 dB- velja za hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov (ventilacija,
klimatizacija, sosedni obrati, hrup prometa ipd.).
d) ionizirno sevanje;
e) izreden mraz ali vročina;
f) nefiziološki gibi in položaji; potovanja.

2. Biološki dejavniki, ki lahko predstavljajo tveganje za nosečnice in okvaro ploda na delovnem mestu

a) prva skupina bioloških dejavnikov je tista, v kateri so tisti biološki dejavniki, ki verjetno ne morejo povzročiti bolezni, lahko pa ogrozijo zdravje nosečnice ali ploda;
b) druga skupina bioloökih dejavnikov je tista, v kateri so tisti biološki dejavniki, ki lahko povzročijo bolezni in lahko pomenijo nevarnost za delavce; ni verjetnosti öirjenja dejavnika v skupnosti; navadno je na voljo učinkovita preprečitev ali zdravljenje bolezni;
c) tretja skupina bioloških dejavnikov je tista, v kateri so biološki dejavniki, ki lahko povzročijo resne bolezni in pomeni resno nevarnost za delavca; obstaja nevarnost širjenja v skupnosti, vendar je navadno na voljo učinkovita preprečitev ali zdravljenje bolezni;
d) četrta skupina bioloökih dejavnikov je tista, v kateri so bioloöki dejavniki, ki povzročajo resne bolezni in pomeni resno nevarnost za delavce; obstaja velika nevarnost širjenja v skupnosti; običajno ne obstaja učinkovita preprečitev ali zdravljenje bolezni.

3. Kemični dejavniki (označeni so standardnimi opozorilnimi oznakami)

a) snovi, označene z:
– R 40 (snovi, ki povzročajo moûne trajne okvare zdravja),
– R 45(snovi, ki lahko povzročajo raka),
– R 46 (snovi, ki lahko povzročajo dedno genetsko okvaro),
– R 47(snovi, ki povzročajo okvare na plodu) in
– R 49 (snovi, ki lahko povzročajo raka pri vdihavanju);

b) proizvodni procesi:
– proizvodnja auramina,
– delo, ki vključuje izpostavljenost aromatskim policikličnim ogljikovodikom, prisotnim v premogovih sajah,
katranu, smoli, dimu ali prahu,
– delo, ki vključuje izpostavljenost prahu, dimu in aerosolom, ki nastajajo pri praûenju in elektrolitskem
prečiščevanju baker-nikljevih talin,
– močno kislinski postopek pridobivanja izopropilalkohola.

c) živo srebro in živosrebrovi spojine,
d) zdravila proti mitozi,
e) ogljikov oksid,
f) kemični dejavniki z znano in nevarno absorbcijo preko kože.

4. Posebne prepovedi

a) delo v ozračju, kjer vlada nadtlak, npr. zaprti prostori pod pritiskom in podvodno potapljanje,
b) delo, pri katerem pride lahko do infekcije s toksoplazmo in virusom rubelle, razen, če ni dokazano, da so noseče delavke ustrezno zaščitene pred takšnimi dejavniki s cepljenjem.
5. Doječe delavke ne smejo delati s svincem in njegovimi spojinami, kadar lahko pridejo v njihovo telo.
6. Podzemno rudarsko delo je za ženske prepovedano že z zakonom o delovnih razmerjih. Če z oceno tveganja ugotovimo na posameznih delovnih mestih našteta tveganja, je potrebno upoštevati tudi možnost, da katera od delavk, ki delajo na teh delovnih mestih, zanosi. Naštete nevarnosti je potrebno že posebej upoštevati tudi v najzgodnejši nosečnosti in je zato treba delavke v rodni dobi na te nevarnosti opozoriti.

 

Morda vas zanima tudi:

Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom

Kako izbrati pravi stolček za hranjenje?

Kakšna bo višina moje porodniške, če sem na bolniški

Kakšna bo višina moje porodniške?

Kakšna bo višina otroških dodatkov?

 

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.